bộ ly rượu mắt trâu pha lê đúc vàng 24k

bộ ly rượu mắt trâu pha lê đúc vàng 24k