bình giữ nhiệt có quai xách

bình giữ nhiệt có quai xách