Bộ ấm chén

 • Bộ ấm trà Bát Tràng 01
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 01

  Bộ ấm trà Bát Tràng 01 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 04
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 04

  Bộ ấm trà Bát Tràng 04 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 05
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 05

  Bộ ấm trà Bát Tràng 05 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 06
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 06

  Bộ ấm trà Bát Tràng 06 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 07
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 07

  Bộ ấm trà Bát Tràng 07 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 08
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 08

  Bộ ấm trà Bát Tràng 08 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 09
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 09

  Bộ ấm trà Bát Tràng 09 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 10
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 10

  Bộ ấm trà Bát Tràng 10 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 11
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 11

  Bộ ấm trà Bát Tràng 11 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 12
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 12

  Bộ ấm trà Bát Tràng 12 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 13

  Bộ ấm trà Bát Tràng 13 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 14
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 14

  Bộ ấm trà Bát Tràng 14 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 15
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 15

  Bộ ấm trà Bát Tràng 15 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 16
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 16

  Bộ ấm trà Bát Tràng 16 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 17
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 17

  Bộ ấm trà Bát Tràng 17 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 18
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 18

  Bộ ấm trà Bát Tràng 18 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 19
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 19

  Bộ ấm trà Bát Tràng 19 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 20

  Bộ ấm trà Bát Tràng 20 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Chương trình khuyến mãi sữa friso - Quà tặng khuyến mãi gốm sứ
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 21

  Bộ ấm trà Bát Tràng 21 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 22
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 22

  Bộ ấm trà Bát Tràng 22 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 23
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 23

  Bộ ấm trà Bát Tràng 23 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 24
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 24

  Bộ ấm trà Bát Tràng 24 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 25
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 25

  Bộ ấm trà Bát Tràng 25 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 26
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 26

  Bộ ấm trà Bát Tràng 26 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng 27
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng 27

  Bộ ấm trà Bát Tràng 27 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương hiệu … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng mẫu đơn chỉ vàng cao cấp

  Bộ trà Bát Tràng mẫu đơn chỉ vàng với điểm nhấn là phần núm nắp ấm được cách điệu nụ hoa mẫu đơn đầy đặn, ngụ ý hạnh phúc, viên mãn. Phần núm này còn được trang trí với màu vàng … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng Tử sa
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng Tử sa

  Bộ ấm trà Bát Tràng Tử Sa làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá thương … Readmore
 • Bộ ấm trà Bát Tràng Tử Sa 02
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng Tử Sa 02

  Bộ ấm trà Bát Tràng Tử Sa 02 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng … Readmore
 • BỘ ẤM TRÀ BÁT TRÀNG TỬ SA 03
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  BỘ ẤM TRÀ BÁT TRÀNG TỬ SA 03

  Bộ ấm trà Bát Tràng Tử Sa 03 làm quà tặng doanh nghiệp gồm một bình lớn, 6 tách và dĩa lót, màu trắng trang nhã. Bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn cho người sử dụng. Để quảng bá … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà đào sen chỉ vàng

  Bộ trà đào sen chỉ vàng với họa tiết 2 đóa hoa sen e ấp nở rất tinh tế, viền chỉ vàng sang trọng trang trí trên cả ấm và chén. Đóa hoa sen được vẽ rất chi tiết, các cánh … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ Ấm Trà Gốm Sứ Bát Tràng Vẽ Hoa Ban Vàng

  Bộ trà Bát Tràng cao cấp hoa ban vàng với họa tiết hoa trẻ trung, đơn giản và thanh lịch, rất thích hợp để in logo làm quà tặng doanh nghiệp, quà tặng khách hàng, quà tặng đối tác… cho các … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ Ấm Trà Gốm Sứ Bát Tràng Vẽ Hoa Sen

  Bộ Ấm Trà Gốm Sứ Bát Tràng Vẽ Hoa Sen với họa tiết hoa và búp sen e ấp nở rất tinh tế, viền chỉ vàng sang trọng trang trí trên cả ấm, chén và cả đĩa lót. Đóa hoa … Readmore
 • Bộ ấm trà gốm sứ mẫu đơn đào vẽ hoa ban hông
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ Ấm Trà Gốm Sứ Mẫu Đơn Vẽ Hoa Ban Hồng

  Bộ Ấm Trà Gốm Sứ Mẫu Đơn Vẽ Hoa Ban Hồng được tô điểm bởi những cành hoa ban hồng sang trọng, trẻ trung trên cả ấm, chén và đĩa lót mang đến cảm giác tươi vui, tràn đầy sức … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ Ấm Trà Gốm Sứ Men Trắng

  Bộ Ấm Trà Gốm Sứ Men Trắng thu hút bởi hình thức sang trọng, tinh tế và dành được nhiều thiện cảm từ người sử dụng. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm này, Gốm sứ Bát Tràng đã sáng … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ Ấm Trà Gốm Sứ Men Trắng Viền Vàng

  Bộ Ấm Trà Gốm Sứ Men Trắng Viền Vàng thu hút bởi hình thức sang trọng, tinh tế và dành được nhiều thiện cảm từ người sử dụng. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm này, Gốm sứ Bát Tràng … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà hoàng cung hoa văn nổi chỉ vàng

  Bộ ấm trà hoàng cung hoa văn nổi chỉ vàng mang phong cách thiết kế cổ điển sang trọng cực thích hợp với những buổi trà chiều quý tộc đẳng cấp. Với hoa văn nổi cực độc đáo trên nền … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà mẫu đơn men trắng hoa sen nổi

  Có thể nói bộ ấm trà mẫu đơn men trắng hoa sen nổi sẽ là vật dụng mang ứng dụng cao trong mỗi gia đình người Việt. Lựa chọn mua bộ ấm chén tráng men trắng độc đáo từ Làng … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Minh Long

  Bộ ấm trà Minh Long bao gồm: 1 Ấm trà 6 Chén 6 dĩa In ấn logo theo yêu cầu Bao gói theo yêu cầu khách hàng
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà Bát Tràng dáng Minh Long

  Bộ trà Bát Tràng dáng Minh Long với màu sắc trắng thanh lịch, đơn giản, rất thích hợp để in logo làm quà tặng doanh nghiệp, quà tặng khách hàng, quà tặng đối tác… cho các công ty, giúp logo … Readmore
 • Bộ trà cao cấp chỉ vàng
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà cao cấp chỉ vàng

  Để có được một ấm trà ngon hương vị đậm đà không chỉ dùng trà ngon và pha đúng cách mà một ấm trà ngon còn dựa vào ấm trà. Bộ ấm trà góp phần không nhỏ vào khẩu vị … Readmore

Bộ ấm chén Bát Tràng..

Quà tặng sáng tạo Sài Gòn Quà tặng sáng tạo Sài Gòn
9.4/10 145 bình chọn

GỌI

Facebook

logo-zalo-vector

Zalo

Chat