" Quà tặng sổ da, công ty sản xuất sổ da quà tặng tại tphcm

Quà Tặng Sổ Da

 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da A5 Kèm Sạc Dự Phòng & USB Lưu Trữ

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm:

  - Bìa Da PU tùy chọn.
  - Kích thước: A5, 207mm*142mm

 • sổ bìa da còng quà tặng số 8
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 07

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 9
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 08

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 10
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 09

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 15
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 13

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 18
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 16

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 21
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 18

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 24
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 20

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 24
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 22

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • Sổ Bìa Da Dây Kéo Quà Tặng giá rẻ - sổ Da đẹp quà tặng sáng tạo
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Dây Kéo 02

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: ♦ Bìa Da PU tùy chọn. ♦ Kích thước: ♦ A5, 207mm*142mm ♦ A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • Sổ Bìa Da Dây Kéo Quà Tặng giá rẻ - sổ Da đẹp quà tặng sáng tạo
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Dây Kéo 03

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: ♦ Bìa Da PU tùy chọn. ♦ Kích thước: ♦ A5, 207mm*142mm ♦ A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • Sổ Bìa Da Dây Kéo Quà Tặng giá rẻ - sổ Da đẹp quà tặng sáng tạo
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Dây Kéo 06

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: ♦ Bìa Da PU tùy chọn. ♦ Kích thước: ♦ A5, 207mm*142mm ♦ A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • Sổ Bìa Da Dây Kéo Quà Tặng giá rẻ - sổ Da đẹp quà tặng sáng tạo
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Dây Kéo 07

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: ♦ Bìa Da PU tùy chọn. ♦ Kích thước: ♦ A5, 207mm*142mm ♦ A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ da nhét ruột số 9, sổ da quà tặng giá rẻ
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Nhét Ruột 09

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm:
  ♦ Bìa Da PU tùy chọn.
  ♦ Kích thước:
  ♦ A5, 207mm*142mm
  ♦ A6, 174mm * 94mm
  ♦ B5,260mm*190mm
  ♦ Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó:
  ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty.
  ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 2
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Da Bìa Cong 02

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  *A5, 207mm*142mm  *A6, 174mm * 94mm  *B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó:  *04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty.  * Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Da Cao Cấp Nút Hít Nổi Tiện Lợi

  Sổ da cao cấp được thiết kế với nhiều kiểu dáng tiện lợi, đẹp mắt và thanh lịch, thích hợp sử dụng làm quà tặng cho công chức, đại biểu hội nghị, dân văn phòng, công sở, giáo viên, học … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Dán Gáy Bìa Da Ép Kim Sang Trọng

  Sổ dán gáy bìa da là món quà thiết thực được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để làm tặng cho đối tác, khách hàng, nhân viên bởi chúng rất hữu dụng, không kén người dùng và luôn được sử dụng … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Tay Bìa Da Cao Cấp Nắp Gập

  Sổ tay bìa da cao cấp sử dụng nút hít nổi thường được doanh nghiệp lựa chọn làm quà tặng, sử dụng chất liệu simili với màu sắc tươi sáng, bề mặt mịn và êm giúp logo bền màu và … Readmore

Sổ da quà tặng là những món đồ có thể nói là khá thân thuộc đối với mỗi cá nhân. Với những cuốn sổ da được sản xuất tại xưởng sản xuất sổ da của chúng tôi hội tụ đủ các yếu tố : Rẻ, Đẹp, Bền và Đẳng Cấp, xứng đáng là món quà tặng hàng đầu khi quý khách hàng muốn lựa chọn quà tặng cho các chương trình của mình.

Có nhiều loại sổ da quà tặng, từ đơn giản đến tinh xảo cầu kì nhất đều đầy đủ cho khác hàng lựa chọn. Ngoài ra việc in ấn lên sổ da được chúng tôi thực hiện một cách thẩm mỹ nhất, đảm bảo mang đến cho quý khách hàng phương pháp Pr tự nhiên và hiệu quả nhất. Hãy liên hệ ngay công ty chúng tôi để tiến hành đặt hàng sổ da :

=>  Sản Xuất sổ da quà tặng theo yêu cầu

=>  In ấn sổ da, in logo lên sổ da quà tặng

 • Màu da được ưa chuộng nhất tất nhiên là màu đen, vì màu đen biểu hiện cao cấp, quý phái lẫn sự sang trọng. Kế đến là các loại da màu nâu, vì màu nâu trong sạch sẽ và gần gũi với khách hàng hơn. Không chỉ có các loại da đen, da nâu,mà các màu khác như xanh, đỏ, tím, vàng, lục lam, da cam…. đều có thể sản xuất được
 • Kế đến là​ loại da: loại da được sử dụng nhiều là da bò thật, bìa giả da, bìa da pu, simili, các loại da cao cấp hơn như da rắn, cóc, cá sấu….có rất nhiều loại cho khách hàng lựa chọn.

Những dòng sổ bìa da thông dụng :

+ Sổ Bìa Da Còng

+ Sổ Bìa Da Dán Gáy

+ Sổ Bìa Da Dây Kéo

quà tặng sổ da đẹp - Sổ da dây kéo

+ Sổ Bìa Da Lộ Còng

sổ da độc đáo - quà tặng sổ da đẹp

+ Sổ Bìa da nhét ruột

sổ quà tặng khách hàng - quà tặng sổ da

Tại Sao Chọn Sổ Da Làm Quà Tặng ?

Sổ da in logo là một cách để quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả. Bởi logo được in lên nhiều vị trí khác nhau như trên bìa và từng trang giấy. Khi người dùng sử dụng, họ sẽ luôn nhớ đến thương hiệu của bạn. Từ đó, thương hiệu của doanh nghiệp sẽ đi sâu vào tâm trí khách hàng. Bởi sổ da là vật phẩm không thể thiếu đối với người kinh doanh, công chức, dân văn phòng, học sinh sinh viên… Trên cuốn sổ da có nhiều chỗ trống. Như bìa sổ, đầu sổ, chân sổ hay ở giữa để in logo, tên công ty. Bạn cũng có thể in địa chỉ website ở chân bìa hay phía sau sổ.

Sổ da, tập da hoặc các vật dụng ghi chép là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Sổ da với thiết kế sang trọng và chắc chắn sẽ giúp cho chủ nhân của chúng có thể ghi chép và bảo mật những thông tin hữu ích và có giá trị bên trong. Hơn thế ngoài việc ghi chép, sổ da còn được xem như là một phần của phong cách lãnh đạo, là thứ không thể nào thiếu đối với những người tỉ mĩ vì có thể bảo vệ thông tin ghi chép một cách cẩn thận và chỉnh chu nhất cho mình.

♦ Đó là những lý do mà khiến việc tặng sổ da khá phổ biến hiện nay, đối tượng có thể nhận quà tặng là sổ da cũng tương đối rộng và phù hợp nhiều tần lớp từ học sinh đến các thế hệ trung tuổi hoặc lớn tuổi. 

Và hơn Thế  Tặng quà sổ da sẽ :

=> Tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng món quà tặng

=> Linh động trong khâu in ấn và lan truyền thông điệp nhẹ nhàng

=> Gắn kết với người sử dụng lâu nhất có thể, hiệu quả pr thương hiệu

=> Đa dạng mẫu mã, đa dạng kích cỡ màu sắc kiểu dáng và chất liệu

Đặt hàng sản xuất sổ da quà tặng mất bao lâu ?

Liên hệ với chúng tôi để đặt sản xuất các sản phẩm sổ da quà tặng với thời gian chỉ từ 3 ngày đến 10 ngày cho các đơn hàng vừa và nhỏ. Những đơn hàng số lượng lớn và cực lớn sẽ được cân đối và báo giá cũng như thời gian giao hàng cho khách hàng chỉ trong vòng 1 ngày làm việc chính thức.

Quà Tặng Sổ Da :

+ Nhanh chóng

+ Chuẩn thời gian

+ Chuẩn Chất lượng

Có giao hàng sổ da quà tặng theo yêu cầu không ?

♦ Chúng tôi với dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, giao hàng trên toàn quốc chắc chắn sẽ làm cho tất cả các khách hàng đều hài lòng. Thông thường đối với các đơn hàng nhỏ giá thành sản phẩm đã bao gồm luôn khâu vận chuyển đi tận nơi tại Tphcm. Đơn hàng lớn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển trực tiếp đến các tỉnh thành trên cả nước.

♦ Ngoài ra chúng tôi cũng có hợp tác với nhiều đơn vị vận chuyển hàng hóa để đảm bảo luôn trao tận tay sản phẩm đến khách hàng của mình một cách dễ dàng và thuận tiện nhất.

Đặt hàng sổ da nên chọn kích thước nào

Sổ Da A5

Kích thước Sổ bìa da A5 : còn gọi là khổ A5, có thể hiểu là cuốn sổ có độ lớn gần gần giống với một cuốn vở học sinh. Tùy theo từng loại sổ mà kích thước này có thể chênh lệch vài cm, ví dụ như sổ tay bìa da 6 còng thường có kích thước là 17 x 23 cm, 18 x 24 cm, hoặc có thể là 18 x 23 cm,…

Sổ bìa da khổ A5 còn có các loại sổ có kích thước 15 x 21 cm, nếu lớn hơn thì có kích thước là 16 x 24 cm.

Sổ Da A6

Sổ bìa da A6 với kích thước nhỏ hơn. Sổ tay này có kích thước khoảng một bàn tay, chỉ bằng 1/2 cuốn sổ khổ A5. Các kích thước của nó có thể là 8 x 14 cm, 9 x 14 cm, 9 x 15 cm,…

Sổ Da A4

Sản xuất là sổ tay bìa da khổ A4. Sổ này có kích thước to cỡ tờ giấy A4. Cuốn sổ này khá to, chỉ các công ty, đơn vị có nhu cầu đặc biệt hoặc cần ghi chép nhiều mới sử dụng, thường không được sử dụng để làm quà tặng.

Ngoài các kích thước trên, cũng có thể làm sổ tay theo chiều dọc, hoặc sổ tay theo chiều ngang,…

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp các loại quà tặng doanh nghiệp, QuatangSG mang đến cho quý khách hàng đa dạng các lựa chọn quà tặng sổ da, các loại văn phòng phẩm, quà tặng sáng tạo, quà tặng công nghệ… Chúng tôi nhận thiết kế, phối hợp nhiều món quà tặng thành hộp giftset sang trọng, tinh tế, in ấn logo doanh nghiệp đẳng cấp. Bên cạnh các loại sổ truyền thống, QuatangSG còn cung cấp sổ tay kèm sạc dự phòng tiện lợi, thông minh, phục vụ nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc đặt hàng các mẫu quà tặng sổ da vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Liên hệ ngay tới chúng tôi để được nhận tư vấn và phát triển ý tưởng quà tặng qua:

Địa chỉ : 33 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM

Hotline : 0886 83 89 36 – 0941 46 9229

KHO XƯỞNG : Số 5/11 Nguyễn Thị Căn – P Tân Thới Hiệp – Q12 – TP.HCM

Quà tặng sáng tạo Sài Gòn Quà tặng sáng tạo Sài Gòn
9.4/10 145 bình chọn