Sổ Bìa Da Còng

 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da A5 Kèm Sạc Dự Phòng & USB Lưu Trữ

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm:

  - Bìa Da PU tùy chọn.
  - Kích thước: A5, 207mm*142mm

 • sổ bìa da còng quà tặng số 3
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 03

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  *A5, 207mm*142mm  *A6, 174mm * 94mm  *B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó:  *04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty.  * Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 5
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 05

    Sổ Bìa Da Cong Quà Tặng Số 5 ♦ Sổ bìa da cong số 5 với thiết kế vuông vức và đầy đặn, gọn nhẹ với những đường nét bó sát tạo cảm giác thân thiện và an toàn hơn khi cầm vào tay. … Readmore
 • sổ bìa da còng quà tặng số 7
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 06

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước: A5, 207mm*142mm A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 8
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 07

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 9
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 08

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 10
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 09

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 12
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 10

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 13
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 11

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 14
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 12

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 15
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 13

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 16
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 14

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 17
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 15

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 18
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 16

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 19
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 17

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 21
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 18

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 23
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 19

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 24
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 20

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 23
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 21

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 24
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 22

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 26
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 23

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 33
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 24

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 40
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 26

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 51
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 27

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ quà tặng đẹp
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 28

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 29

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Bìa Da Cong 30

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  A5, 207mm*142mm  A6, 174mm * 94mm ♦ B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó: ♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty. ♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • Sổ Bìa Da Cong 1 - Sổ da quà tặng
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Da Bìa Cong 01

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  *A5, 207mm*142mm  *A6, 174mm * 94mm  *B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó:  *04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty.  * Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 2
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Da Bìa Cong 02

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  *A5, 207mm*142mm  *A6, 174mm * 94mm  *B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó:  *04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty.  * Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • sổ bìa da còng quà tặng số 4
  Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Da Bìa Cong 04

  Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm: - Bìa Da PU tùy chọn. - Kích thước:  *A5, 207mm*142mm  *A6, 174mm * 94mm  *B5,260mm*190mm Ruột (200 trang - tương đương 100 tờ) trong đó:  *04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty.  * Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng...
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Da Cao Cấp Nút Hít Nổi Tiện Lợi

  Sổ da cao cấp được thiết kế với nhiều kiểu dáng tiện lợi, đẹp mắt và thanh lịch, thích hợp sử dụng làm quà tặng cho công chức, đại biểu hội nghị, dân văn phòng, công sở, giáo viên, học … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Da Gáy Còng Vân Da Tự Nhiên

  Trong các loại sổ tay quà tặng thì sổ da gáy còng là mẫu được ưa chuộng nhất, bởi sự tiện lợi, thanh lịch và sang trọng. Đây là món quà tặng ý nghĩa dành cho các doanh nghiệp, tập … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Da Quà Tặng Cao Cấp Logo Ép Kim

  Sổ da quà tặng là món quà thiết thực được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để làm tặng cho đối tác, khách hàng, nhân viên bởi chúng rất hữu dụng, không kén người dùng và luôn được sử dụng thường … Readmore
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Sổ Tay Bìa Da Cao Cấp Nắp Gập

  Sổ tay bìa da cao cấp sử dụng nút hít nổi thường được doanh nghiệp lựa chọn làm quà tặng, sử dụng chất liệu simili với màu sắc tươi sáng, bề mặt mịn và êm giúp logo bền màu và … Readmore

Sổ Bìa Da Còng là một trong những mẫu quà tặng sổ da hàng đầu hiện nay được nhiều khách hàng chọn dùng. Có thể nói vớ lớp bìa da sang trọng và lịch lãm bên ngoài, và kết cấu chắc chắn với chiếc còng càng làm cho bộ sổ bìa da còng thêm giá trị.

Quà tặng sổ bìa da chưa bao giờ là lỗi mốt, Sổ bìa da khá thông dụng và dễ dàng ghép bộ với các vật phẩm dùng để tặng kèm tạo thành một gói quà tặng ấn tượng và thiết thực nhất. Công Ty chúng tôi là nhà sản xuất các mặt hàng sổ da, và với hơn 30 mẫu sổ bìa da còng bên dưới chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho món quà sắp tới mà bạn chọn lựa.

Địa Chỉ Mua sổ bìa da làm quà tặng tại Tphcm

Hiện nay, tại Tphcm bạn có thể dễ dàng mua được các cuốn sổ bìa da làm quà tặng, tuy nhiên hãy đến với công ty chúng tôi vì chúng tôi sinh ra là nhà sản xuất sổ da quà tặng là nơi mà những ý tưởng quà tặng sổ da đầu tiên được đưa ra thị trường. Cho đến nay, đã trải qua khoảng 10 năm trong nghề sản xuất các loại sổ da quà tặng, nhất là sổ bìa da còng, chúng tôi đã tư vấn và thiết kế sản xuất cho rất nhiều công ty doanh nghiệp tại tphcm nói chung và các tỉnh lân cận Như Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước và rất nhiều tỉnh Miền Tây Nam Bộ nói riêng.

Tại Sao Công Ty Cổ Phần Quà Tặng Sáng Tạo Sài Gòn là điểm đến tin cậy nhất khi đặt sản xuất các loại sổ da quà tặng :

Chúng tôi được chọn vì  :

+ Là nhà sản xuất sổ da hàng đầu

+ Kinh nghiệm sản xuất sổ da thâm niên

+ Chiết Khấu tốt nhất cho khách hàng

+ Mẫu mã đa dạng và đẹp độc đáo nhất

+ Hỗ trợ khách hàng tuyệt vời và nhanh nhất.


Quà tặng sáng tạo Sài Gòn Quà tặng sáng tạo Sài Gòn
9.4/10 145 bình chọn

GỌI

Facebook

logo-zalo-vector

Zalo

Chat