[ Giải đáp ] Người Anh thích được tặng quà gì ?

[ Giải đáp ] Người Anh thích được tặng quà gì ?

[ Giải đáp ] Người Anh thích được tặng quà gì ?