Quà tặng doanh nghiệp cuối năm nên tặng quà gì cho khách hàng ?

Quà tặng doanh nghiệp cuối năm nên tặng quà gì cho khách hàng ?