Vali da sẽ nặng hơn và đựng được nhiều đồ hơn vali kim loại