Bình thủy tinh có nắp
Bình thủy tinh có nắp
Bình thủy tinh có nắp
Bình thủy tinh có nắp

Bình thủy tinh có nắp

MSP: