Bộ ấm trà Minh Long

MSP: ML-01

Bộ ấm trà Minh Long bao gồm:

1 Ấm trà

6 Chén

6 dĩa

In ấn logo theo yêu cầu

Bao gói theo yêu cầu khách hàng