Khay Đựng Mứt Gốm Sứ Họa Tiết Lá Sen Xanh Viền Chỉ Vàng

MSP: