sổ bìa da còng quà tặng số 33
sổ bìa da còng quà tặng số 31
sổ bìa da còng quà tặng số 33
sổ bìa da còng quà tặng số 32
sổ bìa da còng quà tặng số 34
sổ bìa da còng quà tặng số 36
sổ bìa da còng quà tặng số 35
sổ bìa da còng quà tặng số 38
sổ bìa da còng quà tặng số 37
sổ bìa da còng quà tặng số 33
sổ bìa da còng quà tặng số 31
sổ bìa da còng quà tặng số 33
sổ bìa da còng quà tặng số 32
sổ bìa da còng quà tặng số 34
sổ bìa da còng quà tặng số 36
sổ bìa da còng quà tặng số 35
sổ bìa da còng quà tặng số 38
sổ bìa da còng quà tặng số 37

Sổ Bìa Da Cong 24

MSP: SDBC-21-1

Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm:

– Bìa Da PU tùy chọn.
– Kích thước:
 A5, 207mm*142mm
 A6, 174mm * 94mm
♦ B5,260mm*190mm
Ruột (200 trang – tương đương 100 tờ) trong đó:
♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty.
♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng…