sổ bìa da còng quà tặng số 51
sổ bìa da còng quà tặng số 51
sổ bìa da còng quà tặng số 53
sổ bìa da còng quà tặng số 52
sổ bìa da còng quà tặng số 55
sổ bìa da còng quà tặng số 51
sổ bìa da còng quà tặng số 51
sổ bìa da còng quà tặng số 53
sổ bìa da còng quà tặng số 52
sổ bìa da còng quà tặng số 55

Sổ Bìa Da Cong 27

MSP: SDBC-21-4

Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm:

– Bìa Da PU tùy chọn.
– Kích thước:
 A5, 207mm*142mm
 A6, 174mm * 94mm
♦ B5,260mm*190mm
Ruột (200 trang – tương đương 100 tờ) trong đó:
♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty.
♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng…