Sổ Bìa Da Cong 30

MSP: SDBC-21-7

Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm:

– Bìa Da PU tùy chọn.
– Kích thước:
 A5, 207mm*142mm
 A6, 174mm * 94mm
♦ B5,260mm*190mm
Ruột (200 trang – tương đương 100 tờ) trong đó:
♦ 04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty.
♦ Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng…