Sổ Bìa Da Dán Gáy - Sổ Da đẹp quà tặng giá rẻ
Sổ Bìa Da Dán Gáy - Sổ Da đẹp quà tặng giá rẻ
Sổ Bìa Da Dán Gáy - Sổ Da đẹp quà tặng giá rẻ
Sổ Bìa Da Dán Gáy - Sổ Da đẹp quà tặng giá rẻ
Sổ Bìa Da Dán Gáy - Sổ Da đẹp quà tặng giá rẻ
Sổ Bìa Da Dán Gáy - Sổ Da đẹp quà tặng giá rẻ
Sổ Bìa Da Dán Gáy - Sổ Da đẹp quà tặng giá rẻ
Sổ Bìa Da Dán Gáy - Sổ Da đẹp quà tặng giá rẻ
Sổ Bìa Da Dán Gáy - Sổ Da đẹp quà tặng giá rẻ
Sổ Bìa Da Dán Gáy - Sổ Da đẹp quà tặng giá rẻ

Sổ bìa da dán gáy 03

MSP:

Mô Tả Chi Tiết Sản Phẩm:

– Bìa Da PU tùy chọn.
– Kích thước:
 *A5, 207mm*142mm
 *A6, 174mm * 94mm
 *B5,260mm*190mm
Ruột (200 trang – tương đương 100 tờ) trong đó:
 *04 tờ Couches 200g in 04 màu 02 mặt giới thiệu về công ty.
 * Các tờ còn lại là tờ viết: in 01 màu 01 nội dung trên giấy offset 80g màu trắng hoặc vàng…