Bút bi quà tặng, mẫu bút ký cao cấp đẹp hiệu crocodile
Bút bi quà tặng, mẫu bút ký cao cấp đẹp hiệu crocodile
Bút bi quà tặng, mẫu bút ký cao cấp đẹp hiệu crocodile
Bút bi quà tặng, mẫu bút ký cao cấp đẹp hiệu crocodile

Bút kim loại cá sấu quà tặng đẹp 03

MSP:

Tên sản phẩm  : Bút bi cá sấu

Sản xuất           : Công nghệ hiện đại

Màu sắc            : Theo yêu cầu khách hàng

Số lượng           : Tối thiểu 100 cái