Bút ký đẹp, mãu bút ký cao cấp giá tót - bút bi cá sâu crocodile
Bút ký đẹp, mãu bút ký cao cấp giá tót - bút bi cá sâu crocodile
Bút ký đẹp, mãu bút ký cao cấp giá tót - bút bi cá sâu crocodile
Bút ký đẹp, mãu bút ký cao cấp giá tót - bút bi cá sâu crocodile

Bút kim loại cá sấu quà tặng đẹp 04

MSP:

Tên sản phẩm  : Bút bi cá sấu

Sản xuất           : Công nghệ hiện đại

Màu sắc            : Theo yêu cầu khách hàng

Số lượng           : Tối thiểu 100 cái