Bút quà tặng quản cáo, mẫu bút quà tặng cao cấp 12
Bút quà tặng quản cáo, mẫu bút quà tặng cao cấp 12
Bút quà tặng quản cáo, mẫu bút quà tặng cao cấp 12
Bút quà tặng quản cáo, mẫu bút quà tặng cao cấp 12

Bút giấy quảng cáo độc đáo 12

MSP:

Chất Liệu   : Giấy Tái Sinh

Sản Phẩm  : Sản xuất theo yêu cầu

Số lượng   : Tối Thiểu 100 cái

Màu Sắc     : Theo yêu cầu

In Ấn           :  Theo yêu cầu, màu sắc đa dạng