Bút đẹp, bút ký quà tặng đẹp mẫu bút gỗ 07
Bút đẹp, bút ký quà tặng đẹp mẫu bút gỗ 07
Bút đẹp, bút ký quà tặng đẹp mẫu bút gỗ 07
Bút đẹp, bút ký quà tặng đẹp mẫu bút gỗ 07

Mẫu Bút Gỗ Quà Tặng Đẹp 07

MSP:

Chất liệu     : Gỗ cao cấp chọn lọc kỹ càng

Sản xuất     : Theo yêu cầu, đơn hàng

Định mức   : Tối thiểu từ 30 cái

Màu sắc     : Màu vân gỗ tự nhiên hoặc màu pu theo yêu cầu