Bút đôc đáo làm qua tặng, mẫu bút gỗ số 10
Bút đôc đáo làm qua tặng, mẫu bút gỗ số 10
Bút đôc đáo làm qua tặng, mẫu bút gỗ số 10
Bút đôc đáo làm qua tặng, mẫu bút gỗ số 10

Mẫu Bút Gỗ Quà Tặng Đẹp 10

MSP:

Chất liệu     : Gỗ cao cấp chọn lọc kỹ càng

Sản xuất     : Theo yêu cầu, đơn hàng

Định mức   : Tối thiểu từ 30 cái

Màu sắc     : Màu vân gỗ tự nhiên hoặc màu pu theo yêu cầu