Bút bi quà tặng giá rẻ, mẫu bút bi nhiều màu
Bút bi quà tặng giá rẻ, mẫu bút bi nhiều màu
Bút bi quà tặng giá rẻ, mẫu bút bi nhiều màu
Bút bi quà tặng giá rẻ, mẫu bút bi nhiều màu

Bút quà tặng giá rẻ nhiều màu 01

MSP:

Cấu Tạo     : Gồm Nhiều Ngòi Bút với nhiều màu trên một thực thể

Màu sắc     : Theo yêu cầu khách hàng.

Đơn hàng  : Tối thiểu 100 cây