Bút bi banner quảng cáo gia rẻ 03

MSP:

Cấu Tạo     : Viết & Phần banner kéo dài

Chất liệu    : Nhựa cao cấp

Màu sắc     : Đa dạng, theo yêu cầu

Định Mức   : Tối thiểu 100 cái