ví da đựng hộ chiếu quà tặng, sản xuất ví đựng hộ chiếu mẫu số 4
ví da đựng hộ chiếu quà tặng, sản xuất ví đựng hộ chiếu mẫu số 4
ví da đựng hộ chiếu quà tặng, sản xuất ví đựng hộ chiếu mẫu số 4
ví da đựng hộ chiếu quà tặng, sản xuất ví đựng hộ chiếu mẫu số 4

Ví PASSPOR quà tặng đẹp 04

MSP:

 

Chất liệu   : Da thật, giả da, simali

Màu sắc    : Màu da, màu si…

Định mức  : Tối thiểu 100 cái

Kích thước : Vừa đủ đựng passport hoặc theo yêu cầu khách hàng