Quà tặng ví da đẹp, hô chiếu quà tặng cao cấp
Quà tặng ví da đẹp, hô chiếu quà tặng cao cấp
Quà tặng ví da đẹp, hô chiếu quà tặng cao cấp
Quà tặng ví da đẹp, hô chiếu quà tặng cao cấp

Ví PASSPOR quà tặng đẹp 05

MSP:

 

Chất liệu   : Da thật, giả da, simali

Màu sắc    : Màu da, màu si…

Định mức  : Tối thiểu 100 cái

Kích thước : Vừa đủ đựng passport hoặc theo yêu cầu khách hàng