vi name card quà tặng giá rẻ mẫu số 4
vi name card quà tặng giá rẻ mẫu số 4
vi name card quà tặng giá rẻ mẫu số 4
vi name card quà tặng giá rẻ mẫu số 4

Ví Đựng Namecard đẹp giá rẻ mẫu số 4

MSP:

Chất liệu         :  Da, giả da, vải…..

Mẫu mã           :  Đa dạng, theo yêu cầu, mẫu có sẳn

Kích thước     : Vừa thẻ đựng name card, theo yêu cầu…

Định Mức       : Tối thiểu 100 cái