móc khóa gỗ gốm sứ, mẫu móc khóa gỗ cao cấp,
móc khóa gỗ gốm sứ, mẫu móc khóa gỗ cao cấp,
móc khóa gỗ gốm sứ, mẫu móc khóa gỗ cao cấp,
móc khóa gỗ gốm sứ, mẫu móc khóa gỗ cao cấp,

Mẫu móc khóa gỗ đẹp 05

MSP:

♦ Tên Gọi      : Móc Khóa Gỗ Cao Cấp

♦ Màu sắc     : Màu vàng & Nâu đen

♦ Kiểu dáng  : nhiều mẫu mã

♦ Chất liệu    : Gỗ thông tự nhiên

♦ sản xuất     : Khắc logo lên móc khóa gỗ

♦ Định mức   : 300 cái

♦ Chốt            : 20 ngày