Bộ trà Mẫu đơn chỉ vàng

MSP: ATML-03

Bộ trà bao gồm :

  • 1 ấm trà
  • 6 chén
  • 6 đĩa lót