" Bát đĩa Minh Châu - Món quà gốm sứ mang nét đẹp thuần Việt